0 ks 0.00 €

Aké sú hlavné výhody zemných vrutov?

  • Výhoda základov na zemných vrutoch je výrazná úspora času v porovnaní s betónovaním: až 40-80%. Základy rodinného drevodomu môžu byť hotové už za jeden deň, čo mimoriadne oceňujú naši zákazníci, keďže už v ten istý deň môžu pokračovať s ďalšími stavebnými prácami. Spoločnosť ISOMETALL poskytuje aj montáž zemných vrutov.
  • Ďalšou výhodou zemných vrutov je ich životnosť. Zemné vruty sú kovové a žiarovo zinkované výrobky. Ich životnosť v klimatických podmienkach na Sl...

Pre aké stavby sú vhodné ISOMETALL zemné vruty?

Kvalita základov stavby je často jedným z najdôležitejších faktorov funkčnosti a životnosti stavby. Súčasným trendom v stavebníctve sú základy stavieb na zemných vrutoch. Tie po zakrútení do zeme roztlačia pôdu do strany, čím sa dosiahne jej výrazné spevnenie. Zemné vruty sa tak považujú za bezpečný a spoľahlivý spôsob základov pre stavby.   

 

Pri základoch stavby na zemných vrutoch je potrebné uvažovať nad nasledujúcimi faktormi:

 

  1. únosnosť a typ pôdy,
  2. priemer zemných ...

ZEMNÉ VRUTY - ALTERNATÍVA BETÓNOVANIA

Zemné vruty predstavujú ekologické záklanie stavieb, s minimálnym zásahom do krajiny a citlivým osadením stavby do prostredia. Ide o stavebnícky výrobok z bežnej ocele, povrchovo upravený žiarovým zinkovaním, ktorý slúži zároveň aj ako hydroizolácia.

Výhodou použitia zemných vrutov je nízke ekologické zaťaženie životného prostredia a nízka CO2 stopa. Pri stavbe základov na zemných vrutoch nevzniká stavebný odpad. Navyše, nedochádza k zničeniu krajiny, nakoľko pre vytvorenie zákla...

Aký typ pôdy je vhodný pre aplikáciu zemných vrutov?

Zemné vruty ISOMETALL sú vďaka svojim vlastnostiam vhodné pre každú pôdu. Zemné vruty s priemerom 6 cm sú vhodné pre tvrdú a pevnú pôdu, priemer 7 cm je vhodný pre mäkšiu pôdu. Pri priemere 7.6 cm, 9 cm a 10.8 cm vlastnosti pôdy už nehrajú rozhodujúcu úlohu. Zvýšené nároky na zaťaženie a stabilitu sú zastrešené kombináciou celkovej dĺžky zemného vrutu, dĺžkou závitovej časti a priemerom zemného vrutu.

Kamene v zemi sú bežným javom a do veľkosti päste sú pri zakrúcaní zemných vr...

Aká je životnosť zemných vrutov?

Zemný vrut ISOMETALL je výrobok z bežnej ocele, povrchovo upravený žiarovým zinkovaním, vďaka ktorému má výhodu vysokej životnosti. Spoločnosť ISOMETALL, s.r.o. poskytuje predlženú záruku 5 rokov s garanciou vrátenia peňazí pri oprávnenej reklamácií.

Priemyselné zinkovne uvádzajú životnosť žiarovo zinkovaných výrobkov na 50 rokov.

 

Je na stavbu na zemných vrutoch potrebné stavebné povolenie?

Stavby sú definované v Stavebnom zákone č. 50/76, § 43:

Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.

 

Pevným spojením so zemou sa rozumie:

  1. spojenie pevným základom,
  2. upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
  3. ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
  4. pripojenie na siete a zariadenia technic...

Aké zaťaženie je vhodné pre ISOMETALL zemné vruty?

Dovolené zaťaženie závisí od druhu a hutnosti pôdy. Vo všeobecnosti platí, že čim je pôda tvrdšia, tým je dovolené zaťaženie vyššie.

Pri základoch každej stavby je potrebné lokálne posúdenie únosnosti pôdy a rozdelenie záťaže stavby na primeraný počet vrutov. Orientačná hodnota pre ílovitú pôdu je 50.000 N (5.000 Kg) v tlaku a 25 000 N (2.500 Kg) v ťahu. 

...

S akou presnosťou je možné aplikovať zemné vruty ISOMETALL?

Čím je pôda homogénnejšia, tým je možné aplikovať zemný vrut s väčšou presnosťou. Na základe skúsenosti z montáži u našich klientov sa zemné vruty odklonia priemerne o 0 - 4 cm v horizontálnej rovine a o 0 - 4° vo vertikálnej rovine. Vďaka konštrukčnému riešeniu zemného vrutu je však v prípade potreby možné vykloniť nadzemnú časť konštrukcie o 4°, čím sa zabezpečí absolútna zvislá poloha konštrukcie stavby. Pri osádzaní základov s milimetrovou presnosťou je spolu so zemným vr...

Ako postaviť základy stavby počas zimy a mrazu?

Zemné vruty umožňujú stavbu základov aj počas zimných mesiacov.

Základy stavby je možné vytvoriť pomocou mokrého procesu betónovaním alebo suchým procesom na zemných vrutoch. Pri samotných základoch je potrebné zohľadniť typ stavby a jej využitie. Pri mokrom procese sa zmes cement, voda a štrk dá použiť do minimálnej teploty 0°C, pričom teplota nemá klenúť pod túto hranicu počas celej doby zretia betónu t.j. je 28 dní. Pri teplotách nižších ako 0°C už nie je možné používať mokrý proces. Betón síce vytvrdne, ale aj zmrzne a následne sa na ...Na Vaše otázky radi odpovieme cez kontaktný formulár


VIAC O ZEMNÝCH VRUTOCH