0 ks 0.00 €

Aké sú hlavné výhody zemných vrutov?

  • Výhoda základov na zemných vrutoch je výrazná úspora času v porovnaní s betónovaním: až 40-80%. Základy rodinného drevodomu môžu byť hotové už za jeden deň, čo mimoriadne oceňujú naši zákazníci, keďže už v ten istý deň môžu pokračovať s ďalšími stavebnými prácami. Spoločnosť ISOMETALL poskytuje aj montáž zemných vrutov.
  • Ďalšou výhodou zemných vrutov je ich životnosť. Zemné vruty sú kovové a žiarovo zinkované výrobky. Ich životnosť v klimatických podmienkach na Sl...

Pre aké stavby sú vhodné ISOMETALL zemné vruty?

Kvalita základov stavby je často jedným z najdôležitejších faktorov funkčnosti a životnosti stavby. Súčasným trendom v stavebníctve sú základy stavieb na zemných vrutoch. Tie po zakrútení do zeme roztlačia pôdu do strany, čím sa dosiahne jej výrazné spevnenie. Zemné vruty sa tak považujú za bezpečný a spoľahlivý spôsob základov pre stavby.   

 

Pri základoch stavby na zemných vrutoch je potrebné uvažovať nad nasledujúcimi faktormi:

 

  1. únosnosť a typ pôdy,
  2. priemer zemných ...

Zemné vruty - ekologická alternatíva betónovania

Zemné vruty predstavujú ekologické záklanie stavieb, s minimálnym zásahom do krajiny a citlivým osadením stavby do prostredia. Ide o stavebnícky výrobok z bežnej ocele, povrchovo upravený žiarovým zinkovaním, ktorý slúži zároveň aj ako hydroizolácia.

Výhodou použitia zemných vrutov je nízke ekologické zaťaženie životného prostredia a nízka CO2 stopa. Pri stavbe základov na zemných vrutoch nevzniká stavebný odpad. Navyše, nedochádza k zničeniu krajiny, nakoľko pre vytvorenie zákla...

Aký typ pôdy je vhodný pre aplikáciu zemných vrutov?

Zemné vruty ISOMETALL sú vďaka svojmu konštrukčnému riešeniu vhodné pre každú pôdu. Počas našej praxe sme stavali na bežnej tvrdej pôde, ílovitej pôde, ale aj móla priamo vo vode. 

Zemné vruty s priemerom 6 cm sú vhodné pre tvrdú a pevnú pôdu, priemer 7 cm je vhodný pre mäkšiu pôdu.

Pri použití zemných vrutov s priemerom 7.6 cm, 9 cm a 10.8 cm vlastnosti pôdy už nehrajú rozhodujúcu úlohu. Nároky na zaťaženie a stabilitu sú priamo úmerné s celkovou dĺžkou zemného vrutu, dĺžk...

Aká je životnosť zemných vrutov?

Zemný vrut ISOMETALL je oceľový výrobok, povrchovo upravený žiarovým zinkovaním. Zinkovaný povrch zvyšuje odolnosť a predlžuje životnosť vrutu. Priemyselné zinkovne uvádzajú životnosť žiarovo zinkovaných výrobkov na 50 rokov. 

Spoločnosť ISOMETALL poskytuje predlženú záruku 5 rokov s garanciou vrátenia peňazí pri oprávnenej reklamácií.

 

 

...

Je na stavbu na zemných vrutoch potrebné stavebné povolenie?

Stavby sú definované v Stavebnom zákone č. 50/76, § 43:

Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.

 

Pevným spojením so zemou sa rozumie:

  1. spojenie pevným základom,
  2. upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
  3. ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
  4. pripojenie na siete a zariadenia technic...

Aké zaťaženie je vhodné pre ISOMETALL zemné vruty?

Zaťaženie na jednotlivé zemné vruty je závislé od druhu a hutnosti pôdy. Vo všeobecnosti platí, že čim je pôda tvrdšia, tým výššie je dovolené zaťaženie. 

Pri základoch každej stavby je potrebné lokálne posúdenie únosnosti pôdy a rozdelenie záťaže stavby na primeraný počet vrutov. Hodnoty únosnosti sú závislé od druhu pôdy - napr. na ílovitej pôde je únosnoť vrutu v priemere 1400 - 1800 KG.

...

S akou presnosťou je možné aplikovať zemné vruty ISOMETALL?

Presnosť aplikácie zemného vrutu je závislá od homogenity pôdy. Počas samotného zakrúcania zemného vrutu registrujeme počas našej praxe max. 4 cm odklon v horizontálnej rovine a vo vertikálnej rovine. Konštrukčné riešenie zemného vrutu však dovoľuje vyklonenie nadzemnej časti zemného vrutu o 4°, čím sa zabezpečí absolútna zvislá poloha konštrukcie stavby.

Základy stavby pre drevodomy, terasy a iné ťažké stavby montujeme s mililmetrovou presnosťou, kedy používame centrovací e...

Základy stavby počas zimy a mrazu?

Zemné vruty umožňujú stavbu základov aj počas zimných mesiacov.

Základy stavby je možné postaviť pomocou mokrých, alebo suchých procesov. Pri mokrom procese sa používa betón, pri suchom procese zemné vruty.

Rozdiel v metódach je výrazný z hľadiska potrebnej vonkajšej teploty. Zloženie betónu - cement, voda a štrk je možné používať pri najnižšej možnej teplote 0°C, pričom teplota nemôže pod nulu klesnúť po celú dobu zretia betónu, čo je 28 dní. Ak teplota klesne pod 0°C, betón síce vytvrdne, ale pri najbližšom oteplení sa rozpadá. Možno...Na Vaše otázky radi odpovieme cez kontaktný formulár


VIAC O ZEMNÝCH VRUTOCH