0 ks 0.00 €

Je na stavbu na zemných vrutoch potrebné stavebné povolenie?

Stavby sú definované v Stavebnom zákone č. 50/76, § 43:

Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.

 

Pevným spojením so zemou sa rozumie:

  1. spojenie pevným základom,
  2. upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
  3. ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
  4. pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
  5. umiestnenie pod zemou.

 

Zemné vruty je možné používať opakovane a niekoľkonásobne, a nepovažujú sa za pevné spojenie so zemou.

Stavebné povolenie je však potrebné, ak bude stavba pripojená na inžinierske siete.

 
VIAC O ZEMNÝCH VRUTOCH