0 ks 0.00 €

Aké zaťaženie je vhodné pre ISOMETALL zemné vruty?

Zaťaženie na jednotlivé zemné vruty je závislé od druhu a hutnosti pôdy. Vo všeobecnosti platí, že čim je pôda tvrdšia, tým výššie je dovolené zaťaženie. 

Pri základoch každej stavby je potrebné lokálne posúdenie únosnosti pôdy a rozdelenie záťaže stavby na primeraný počet vrutov. Hodnoty únosnosti sú závislé od druhu pôdy - napr. na ílovitej pôde je únosnoť vrutu v priemere 1400 - 1800 KG.
VIAC O ZEMNÝCH VRUTOCH