0 ks 0.00 €

Aké zaťaženie je vhodné pre ISOMETALL zemné vruty?

Dovolené zaťaženie závisí od druhu a hutnosti pôdy. Vo všeobecnosti platí, že čim je pôda tvrdšia, tým je dovolené zaťaženie vyššie.

Pri základoch každej stavby je potrebné lokálne posúdenie únosnosti pôdy a rozdelenie záťaže stavby na primeraný počet vrutov. Orientačná hodnota pre ílovitú pôdu je 50.000 N (5.000 Kg) v tlaku a 25 000 N (2.500 Kg) v ťahu. 
VIAC O ZEMNÝCH VRUTOCH