0 ks 0.00 €

Aké zaťaženie je vhodné pre ISOMETALL zemné vruty?

Zaťaženie na jednotlivé zemné vruty je závislé od druhu a hutnosti pôdy. Vo všeobecnosti platí, že čim je pôda tvrdšia, tým výššie je dovolené zaťaženie. 

Pri základoch každej stavby je potrebné lokálne posúdenie únosnosti pôdy a rozdelenie záťaže stavby na primeraný počet vrutov. Hodnoty únosnosti sú závislé od druhu pôdy - napr. na ílovitej pôde je dovolené zaťaženie na 1 ks zemného vrutu PROFI C1 5 ton (50.000 N) v tlaku a 2.5 tony v ťahu (25 000 N). 
VIAC O ZEMNÝCH VRUTOCH