0 ks 0.00 €

ISOMETALL s.r.o.
Pod Kicorou 61
05907 Lendak
Slovakia
 
   
+421 905 501 064 IČO: 36472531
info[at]isometall.sk IČ DPH: SK2020021806
   
Obchodný register Okresného súdu Prešov
Vložka číslo:  12768/P
Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

 


VIAC O ZEMNÝCH VRUTOCH