0 ks 0.00 €

Zemné vruty - ekologická alternatíva betónovania

Zemné vruty predstavujú ekologické záklanie stavieb, s minimálnym zásahom do krajiny a citlivým osadením stavby do prostredia. Ide o stavebnícky výrobok z bežnej ocele, povrchovo upravený žiarovým zinkovaním, ktorý slúži zároveň aj ako hydroizolácia.

Výhodou použitia zemných vrutov je nízke ekologické zaťaženie životného prostredia a nízka CO2 stopa. Pri stavbe základov na zemných vrutoch nevzniká stavebný odpad. Navyše, nedochádza k zničeniu krajiny, nakoľko pre vytvorenie základov nie je potrebná ťažká technika. Zemné vruty sú v súlade s permakultúrnym princípom navrhovania stavieb.

Okrem ekologického aspektu prínosu zemných vrutov je ich výhodou možná aplikácia v teréne a na ťažko prístupných miestach. Montáž je možné realizovať aj bez prístupu k elektrickej sieti. Náklady na základy domu na zemných vrutoch sú nižšie ako náklady na betónovanie. Na vytvorenie základovej konštrukcie pre drevodom je potrebné použiť v priemere 30 ks zemných skrutiek, pričom ich celková cena je ekonomicky výhodnejšia než klasické betónovanie.

Pri stavbách s potrebnou životnosťou nad 100 rokov alebo priemyselným využitím (napr. nákupné centrá) je vhodné stavať tradičným spôsobom a základovú dosku vytvoriť pomocou betónovania.

Montáž zemných vrutov je možné realizovať aj svojpomocne, je rýchla a nenáročná. Stavba základov je nezávislá na ročnom období, teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu. Montáž základov pod drevodom realizovaná spoločnosťou ISOMETALL trvá v priemere jeden deň. Presnosť osadenia zemných vrutov je pri montáži kontrolovaná laserovým zameriavačom. Zemné vruty sú stabilné hneď po ich montáži, s ďalšími stavebnými prácami je možné pokračovať okamžite.

Jedna z našich najdôležitejších hodnôt je ochrana životného prostredia. Nazdávame sa, že použitie recyklovaných materiálov v stavebníctve je nevyhnutným predpokladom pre trvale udržateľný rozvoj výstavby a technologické napredovanie stavebných činností.
VIAC O ZEMNÝCH VRUTOCH