0 ks 0.00 €

Ako postaviť základy stavby počas zimy a mrazu?

Zemné vruty umožňujú stavbu základov aj počas zimných mesiacov.

Základy stavby je možné vytvoriť pomocou mokrého procesu betónovaním alebo suchým procesom na zemných vrutoch. Pri samotných základoch je potrebné zohľadniť typ stavby a jej využitie. Pri mokrom procese sa zmes cement, voda a štrk dá použiť do minimálnej teploty 0°C, pričom teplota nemá klenúť pod túto hranicu počas celej doby zretia betónu t.j. je 28 dní. Pri teplotách nižších ako 0°C už nie je možné používať mokrý proces. Betón síce vytvrdne, ale aj zmrzne a následne sa na jar rozpadá. Nadzemnej časti betónu hrozí aj zvetrávanie. Do betónových zmesí je možné primiešať chemické prísady, ktoré posúvajú hranicu na -6°C

 

Stavba základov za použitia suchého procesu je možná aj počas mrazu. Postup je nenáročný. Zamrznutú zem je možné predvŕtať príklepovou vŕtačkou. Do vytvorenej diery vložíme zemný vrut a zakrútime podľa návodu. Zakrúcanie vrutu  do zamrznutej zeminy je o poznanie ťažšie ako v bežných podmienkach. Výhodou však je, že zemné vruty predlžujú obdobie možnej výstavby aj na zimné mesiace, bez ohľadu na akékoľvek mrazy.

 
VIAC O ZEMNÝCH VRUTOCH